SKOTZabýváme se chovem dojného skotu


náš chov je prostý IBR


Na hospodářství jsme začali s dvěma českými strakami (C100, narozenými 2015), od nich odchované jalovičky (otec plemene limousin,  narozené 2017) jsou stále k prodeji.

V současnosti máme na hospodářství jednu českou straku (C100, narozená 2015) a jednu kříženku jersey a holštýna (J50xH50, narozená 2014). Obě kravky jsou připuštěné a tak se v jarních měsících dočkáme dalších telat.

Mléko od našich dojnic prodáváme a zpracováváme ve vlastní faremní mlékárně na výborné sýry a tvaroh (vyberte si z našich produktů).Český strakatý skot   (C)

Český strakatý skot je původním plemenem skotu na území České republiky. Je součástí celosvětové populace strakatých plemen shodného fylogenetického původu, rozšířené, pro svoje vynikající vlastnosti a široké využití, na všech kontinentech. Na celkových stavech skotu v ČR se podílí v současné době přibližně jednou polovinou. Chovný cíl plemene je zaměřen na vysokou a hospodárnou produkci kvalitního mléka a masa. V dlouhodobější perspektivě charakterizuje mléčnou užitkovost cílový požadavek 6 000 až 7 500 kg mléka s obsahem bílkovin nad 3,5 %. Masnou užitkovost pak průměrný denní přírůstek nad 1 300 g v intenzivním výkrmu býků a jatečná výtěžnost nad 58 %. Řada předních chovů dosahuje těchto parametrů již v současné době. Požadován je skot kombinovaného produkčního zaměření se zvýrazněnými znaky mléčnosti, středního až většího tělesného rámce, dobrého osvalení a harmonického zevnějšku. Hospodárnost chovu strakatého skotu je dána ukazateli chovné užitkovosti, především dobrým zdravotním stavem, zejména mléčné žlázy, pravidelnou plodností, snadnými porody, vitalitou telat, bezproblémovým odchovem i schopností k pastvě a vysokému příjmu a využití objemných krmiv.


Jerseyský skot   (J)

Staré anglické plemeno, výrazně mléčného užitkového typu. Vzniklo na ostrově Jersey, ležícím v kanálu La Manche. Na ostrově jsou ideální podmínky chovu - na pastvinách, na kterých se dobytek pase velkou část roku. Plemeno odvozuje svůj původ od starých francouzských plemen. Od roku 1789 bylo plemeno šlechtěno v uzavřené populaci formou čistokrevné plemenitby, poněvadž z veterinárních důvodů byl zakázán dovoz skotu na ostrov.

Zvířata jsou ušlechtilá, jemné kostry, menšího tělesného rámce, s kohoutkovou výškou krav 115 -125 cm a živou hmotností 350 - 500 kg. V některých zemích (např. Dánsku) jsou krávy většího rámce. Pro zevnějšek je typická kratší hlava s širokým čelem, dlouhý plochý krk, prostorný hrudník, velké a žláznaté vemeno. Zbarvení zvířat je plášťové, žlutohnědé až šedohnědé. Býci bývají zpravidla tmavších odstínů. Mulec, špičky rohů a paznehty bývají zbarveny černě.

Jerseyské plemeno bylo jednostranně selektováno na mléčnou užitkovost. Plemeno vyniká v tučnosti mléka (přes 5 %) a v obsahu bílkovin, v ranosti a vysoké relativní užitkovosti na 100 kg živé hmotnosti.
Holštýnský skot  (H)

Holštýnské plemeno patří do skupiny nížinných plemen a postupem doby se stalo nejpočetnější populací z kulturních plemen na světě.Černostrakatý skot pochází ze severozápadní Evropy, kde se vyvinul z místních populací v 17 – 19. století a postupně se rozšiřoval do celého světa. Rozdílné přírodní i ekonomické podmínky vedly ke vzniku několika užitkových typů. V Evropě bylo plemeno šlechtěno na exteriérově vyvážený typ středního rámce s velmi dobrou mléčnou užitkovostí, vyšším obsahem mléčných složek a dobrým osvalením.  Na území Severní Ameriky byl jednostranně šlechtěn na mléčnou produkci a pro tuto severoamerickou provenienci se vžil název holštýnský skot. V polovině minulého století se proces šlechtění i v dalších zemích začal více orientovat na mléčnou užitkovost a genofond holštýnského plemene z USA a Kanady se začal masově využívat ve většině chovatelsky vyspělých zemí celého světa.Plemeno je charakteristické černostrakatým zbarvením s bílou lysinou na hlavě. Určitá část zvířat je nositelem recesivní alely červenostrakatého zbarvení (cca 10 -15%) a pro tato zvířata se vžilo označení RED Holstein. V některých zemích je tato RED varieta chována cíleně, jinde je využívána k  zušlechťování strakatých kombinovaných plemen skotu.V České republice se od roku 2005 holštýnský skot stal převládajícím dojeným plemenem a jeho podíl, z populace krav v kontrole mléčné užitkovosti za rok 2011, již představuje 57%. Průměrná mléčná užitkovost čistokrevných holštýnských krav se blíží 9.000 kg mléka za normovanou laktaci, což ČR řadí mezi přední země celé EU. Chovný cíl, souhrnný selekční index a šlechtitelská práce na úrovni populace i jednotlivých stád je čím dál více směrována ke zlepšování reprodukčních ukazatelů a funkčních vlastností  ovlivňujících dlouhověkost holštýnských krav.
Nahoru