SKOTZabýváme se chovem skotu s kombinovanou užitkovostí.


náš chov je prostý IBR


Na hospodářství jsme začali s dvěma českými strakami (C100, narozenými 2015), od nich odchované jalovičky (otec plemene limousin,  narozené 2017) jsme zařadili do kmenového stáda. V roce 2020 jsme odchovali pět telátek.

V současnosti máme na hospodářství jednu českou straku (C100, narozená 2015), jednu kříženku jersey a holštýna (J50xH50, narozená 2014) a dvě kříenky (Y50xC50). Všechny kravky jsou připuštěné a tak se v jarních měsících dočkáme dalších telat.Český strakatý skot   (C)

Český strakatý skot je původním plemenem skotu na území České republiky. Je součástí celosvětové populace strakatých plemen shodného fylogenetického původu, rozšířené, pro svoje vynikající vlastnosti a široké využití, na všech kontinentech. Na celkových stavech skotu v ČR se podílí v současné době přibližně jednou polovinou. Chovný cíl plemene je zaměřen na vysokou a hospodárnou produkci kvalitního mléka a masa. V dlouhodobější perspektivě charakterizuje mléčnou užitkovost cílový požadavek 6 000 až 7 500 kg mléka s obsahem bílkovin nad 3,5 %. Masnou užitkovost pak průměrný denní přírůstek nad 1 300 g v intenzivním výkrmu býků a jatečná výtěžnost nad 58 %. Řada předních chovů dosahuje těchto parametrů již v současné době. Požadován je skot kombinovaného produkčního zaměření se zvýrazněnými znaky mléčnosti, středního až většího tělesného rámce, dobrého osvalení a harmonického zevnějšku. Hospodárnost chovu strakatého skotu je dána ukazateli chovné užitkovosti, především dobrým zdravotním stavem, zejména mléčné žlázy, pravidelnou plodností, snadnými porody, vitalitou telat, bezproblémovým odchovem i schopností k pastvě a vysokému příjmu a využití objemných krmiv.


Jerseyský skot   (J)

Staré anglické plemeno, výrazně mléčného užitkového typu. Vzniklo na ostrově Jersey, ležícím v kanálu La Manche. Na ostrově jsou ideální podmínky chovu - na pastvinách, na kterých se dobytek pase velkou část roku. Plemeno odvozuje svůj původ od starých francouzských plemen. Od roku 1789 bylo plemeno šlechtěno v uzavřené populaci formou čistokrevné plemenitby, poněvadž z veterinárních důvodů byl zakázán dovoz skotu na ostrov.

Zvířata jsou ušlechtilá, jemné kostry, menšího tělesného rámce, s kohoutkovou výškou krav 115 -125 cm a živou hmotností 350 - 500 kg. V některých zemích (např. Dánsku) jsou krávy většího rámce. Pro zevnějšek je typická kratší hlava s širokým čelem, dlouhý plochý krk, prostorný hrudník, velké a žláznaté vemeno. Zbarvení zvířat je plášťové, žlutohnědé až šedohnědé. Býci bývají zpravidla tmavších odstínů. Mulec, špičky rohů a paznehty bývají zbarveny černě.

Jerseyské plemeno bylo jednostranně selektováno na mléčnou užitkovost. Plemeno vyniká v tučnosti mléka (přes 5 %) a v obsahu bílkovin, v ranosti a vysoké relativní užitkovosti na 100 kg živé hmotnosti.
Holštýnský skot  (H)

Holštýnské plemeno patří do skupiny nížinných plemen a postupem doby se stalo nejpočetnější populací z kulturních plemen na světě.Černostrakatý skot pochází ze severozápadní Evropy, kde se vyvinul z místních populací v 17 – 19. století a postupně se rozšiřoval do celého světa. Rozdílné přírodní i ekonomické podmínky vedly ke vzniku několika užitkových typů. V Evropě bylo plemeno šlechtěno na exteriérově vyvážený typ středního rámce s velmi dobrou mléčnou užitkovostí, vyšším obsahem mléčných složek a dobrým osvalením.  Na území Severní Ameriky byl jednostranně šlechtěn na mléčnou produkci a pro tuto severoamerickou provenienci se vžil název holštýnský skot. V polovině minulého století se proces šlechtění i v dalších zemích začal více orientovat na mléčnou užitkovost a genofond holštýnského plemene z USA a Kanady se začal masově využívat ve většině chovatelsky vyspělých zemí celého světa.Plemeno je charakteristické černostrakatým zbarvením s bílou lysinou na hlavě. Určitá část zvířat je nositelem recesivní alely červenostrakatého zbarvení (cca 10 -15%) a pro tato zvířata se vžilo označení RED Holstein. V některých zemích je tato RED varieta chována cíleně, jinde je využívána k  zušlechťování strakatých kombinovaných plemen skotu.V České republice se od roku 2005 holštýnský skot stal převládajícím dojeným plemenem a jeho podíl, z populace krav v kontrole mléčné užitkovosti za rok 2011, již představuje 57%. Průměrná mléčná užitkovost čistokrevných holštýnských krav se blíží 9.000 kg mléka za normovanou laktaci, což ČR řadí mezi přední země celé EU. Chovný cíl, souhrnný selekční index a šlechtitelská práce na úrovni populace i jednotlivých stád je čím dál více směrována ke zlepšování reprodukčních ukazatelů a funkčních vlastností  ovlivňujících dlouhověkost holštýnských krav.


Limousinský skot  (Y)

Limousine je masné plemeno skotu, které vzniklo ve stejnojmenné oblasti jihozápadní Francie. Ve Francii je toto plemeno druhé nejpočetnější v kategorii chovaných masných plemen.

Toto plemeno je charakteristické svým červeným celoplášťovým zbarvením. Mulec, oblast očí a končetiny má Limousine světlejší barvy. Zvířata jsou nápadná výrazným osvalením především kýty, beder a plece. Plemeno je rohaté, ale v poslední době šlechtění směřuje ke zvyšování podílu geneticky bezrohých jedinců. Plemeníci dosahují hmotnosti až 1000 kilogramů a krávy kolem 650 kilogramů. Plemeno Limousine je dlouhověké, plodné a má velmi dobré mateřské vlastnosti. Maso je velice kvalitní. V 90. letech bylo, ale i v současnosti stále je toto plemeno používáno ke křížení s českým strakatým skotem. Býci vybraní k plemenitbě dosahují denních přírůstků 1300 gramů, ve výkrmu nemají sklon k tučnění a jatečná výtěžnost je vysoká.

Zvířata jsou nápadná výrazným osvalením především kýty, beder a plece. Plemeno je rohaté, ale v poslední době šlechtění směřuje ke zvyšování podílu geneticky bezrohých jedinců.


Nahoru