O FARMĚ hospodářství

FARMA SEDMIČKA


...   je rodinná farma nacházející se v překrásné přírodě na úpatí Novohradských hor, kterou budujeme již více než deset let; původní hospodářství s několika kozami se rozrostlo o chov krav, a koní máme také více než na začátku; postupně vylepšujeme zázemí a pozvolna dokupujeme zařízení a stroje nutné pro soběstačný chod hospodářství, velkým skokem bylo vybudování minimlékárny, kde zpracováváme kozí a kravské mléko z naší farmy ...

... chováme kozy hnědé krátkosrsté ( plemeno v genové rezervě ), zvířata velmi nenáročná a otužilá, která mohou být kdykoliv chtějí venku, což se společně s kvalitním krmivem - senem z našich luk - odráží na celkovém zdravotním stavu, odchovu výborných plemenných koziček a kozlíků a kvalitním mléce; dnes stádo čítá přibližně 40 plemenných koz ...

...   naše hospodářství se rozšířilo o chov skotu s kombinovanou užitkovostí; tak jako u koz jsou prvořadé kvalita krmení a zdraví zvířat, proto naše krávy krmíme vlastním kvalitním senem a nekrmíme senáž ani siláž, krávy se pasou venku a mají nepřetržitou péči ...

...   na farmě se zabýváme chovem koní plemene Shagya arab a Arabský plnokrevník.

Působí u nás plemenný hřebec 1689 Shagya VIII-CZ "Tobien" ......   od sezóny 2017 vyrábíme produkty z kozího a kravského mléka v naší nové faremní minimlékárně                  ( reg.vet.č.: CZ 31850412 ) 


...   od začátku roku  2018  uplatňujeme na farmě systém ekologického hospodaření

      ( 003 Biokont reg.č.: 4217 )


...   v lednu 2018 jsme uzavřeli Smlouvu o partnerství s Mateřskou školou v Trhových Svinech, s kterou                realizujeme projekt "Poznej svou farmu", s cílem seznámit předškoláky s chodem rodinné farmy 


...   v lednu 2019 jsme zaregistrovali faremní prodej baleného masa a masných výrobků z našich zvířat

      ( SVS/2019/011979-c ) ...   v září 2019 jsme obdržiteli CERTIFIKÁT REGIONÁLNÍ ZNAČKA NOVOHRADSKO DOUDLEBSKO


        "Od nás pro vás" na naše produkty z kozího a kravského mléka


...    v lednu 2020 získala farma SEDMIČKA  certifikaci BIO na mléčné produkty z naší faremní mlékárny     FARMA SEDMIČKA    

nabízí:

     - odchov a prodej plemenných zvířat ( s POP ) koz hnědých krátkosrstých

     - prodej jatečných kozlíků a koziček

     - prodej baleného masa a masných výrobků 

     - prodej kozího mléka a výrobků z něj

     - prodej telat

     - odchov a prodej arabských koní ( hříbat )

     - služby pro chovatele koní

     - tesařské práce a zakázkovou dřevovýrobu

     - služby pro zemědělce (včetně sklizně pícnin)Nahoru